Quota

Els preus es calculen en funció de les families que formin part del projecte a l’inici de curs, però per experiència es troben entre els 250€ i 350€.

  • Matrícula: 250€, no es retorna i serveix per la fruita, bolquers, tovalloletes, pà, compra d’algún material i per si hi ha algún imprevist.  Aquest concepte NO es torna sota cap circumstància i serveix per reservar la plaça. Es paga una sola vegada
  • Fiança: es del mateix import que la quota, es retorna o bé al finalitzar el curs o si es marxa abans que aquest finalitzi, si s’incorpora una altra família en el vostre lloc amb les mateixes condicions que vosaltres.  Es la manera de garantir la subsistència del projecte.  Es paga una sola vegada
  • Quota: pagament mensual i es paga el mes per avançat, també es necessari pagar a l’agost tot i que el curs finalitzi al juliol, per tal de fer front al lloguer de la sala (de la qual es pot fer ús) i de l’educadora (que té vacances). L’import variarà en funció de si la familia fa permanència o no.
ModalitatQuota mensual
Sense permanència
(Sense presència del pamare al espai)
350€
Mitja permanència
(Presència cada quinze dies a l’espai)
300€
Permanència complerta
(Presència setmanal a l’espai)
250€
Quotes pagades en altres anys, subjectes a modificació en funció de les famílies.
No sempre totes les modalitats estan disponibles.